آنتی بیوتیک ها

 

  آنتی‌بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند قارچها و باکتریها گرفته می‌شوند یا بطور صناعی ساخته می‌شوند و از ادامه زندگی برخی از سلولهای دیگر جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی‌بیوتیکها بسته به کاری که انج ام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی‌بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول انسانی و باکتریایی اثر می‌کنند و بهمین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد.

آپنه خواب :

آپنه قابل توجه در هنگام خواب به حالتي گفته مي شود كه جريان هوا براي بيش از 10 ثانيه در يك فرد بالغ قطع شود . مدت قطع جريان هوا بايد در نوزاد ترم بيش از 15 ثانيه و در نوزاد نارس بيش از 20 ثانيه باشد تا آپنه قابل توجه در نظر گرفته شود . براي اثبات تشخيص سندرم آپنه خواب وجود بيش از 30 دوره آپنه در خلال يك دوره 7 ساعته خواب بدون استفاده از داروهاي آرامبخش لازم است .

به سایت دکتر سهراب ربیعی خوش آمدید

 این درگاه با هدف آموزش طراحی شده و متعلق به هیچ ارگان، نهاد و یا سازمانی نیست

 

اورژانسها

- چوکینگ: اینحالت در هنگام غذا خوردن رخ داده و بیمار بطور ناگهانی با آسپیراسیون لقمه غذا ، مسیر راه هوائیش کاملاً مسدود میشود. تشخیص اینحالت اگرچه مشکل نیست اما اگر به علائم بیمار دقت نکنید براحتی بیمار از دست میرود. علائم بیمار عبارتند از: بیمار کاملاً ساکت است و هیچ صدائی نمیتواند از خود بیرون دهد، بیقرار شده و شورع به تقلا میکند،  اشاره به دهان که همراه اضطراب و ترس فراوان است ، قیافه بیمار نیز بیمناک است. حرکات شدید قفسه سینه بدون تهویه و تبادل هوا مشهود است. اگر به علائم بیمار توجه نشود، بیمار اگرسیو شده و به تقلای شدیدی دچار میشود و در نهایت سیانوزه شده و هوشیاری از بین رفته و میافتد. درمان در همان محل ، رستوران یا منزل بایستی سریعاً انجام شود. درمان قطعی آن مانور هایملیش است. در این مانور بایستی در پشت بیمار قرار گرفت و با دو دست که از ناحیه مچ بهم وصل شده اند، فشاری سریع و ناگهانی به ناحیه زیر جناغ بیمار وارد نمائید. اگر بیمار بر زمین افتاده بود نیز میتوان با فشار دو دست مشت شده به زیر جناغ ، جسم خارجی را با فشار هوائی باقی مانده در ریه خارج نمود. مسلم است که در کودکان این فشار با دقت و شدت کمتر صورت گیرد.

با سلام

جهت دریافت نوبت ویزیت دکتر ربیعی به آدرس ذیل مراجعه و نوبت ویزیت دریافت کنید

نوبت داده شده به شما ، زمان حضور شما در مطب است و اولویت ویزیت با بیماران عمل شده و یا احیانا اورژانسی به تشخیص پزشک است. لطفا صبور باشید

https://nobat.ir/doctor/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/dr-sohrabrabiei/